Īpašuma apdrošināšana | KASKO | KASKO_TMP |OCTA | ceļojumu apdrošināšana internetāNekustamo īpašumu apdrošināšanas kalkulators.

Kas ir apdrošināšanas objekts?
Kādā summā var apdrošināt īpašumu?
Kā aprēķina apdrošināšanas prēmiju?
Kādi ir Apdrošinātāja pienākumi un tiesības?

Īpašuma apdrošināšana ir viens no populārākajiem apdrošināšanas veidiem.
Lai noslēgtu līgumu un noformētu apdrošināšanas polisi, Jums ir jāsniedz informāciju par īpašnieku un apdrošināmo objektu, kā arī jāzin īpašumu raksturojoši lielumi. Tikšanās laikā mēs vienosimies arī par Jums vēlamo īpašuma apskates laiku.
Labākie Piedāvājumi Īpašuma Apdrošināšanai. Iegādājies labāko Īpašuma Apdrošināšanu! Aprēķināt cenu un noformēt īpašuma apdrošināšanas polisi.
Apdrošinājuma summa tiek noteikta, savstarpēji vienojoties apdrošinājuma ņēmējam ar apdrošinātāju, bet tā nedrīkst pārsniegt apdrošinātā objekta vērtību.
Pēc apdrošinājuma ņēmēja vēlmes apdrošināšanas līgumu var noslēgt arī nepilnā apdrošināšanas objekta vērtībā.
Nekustamā un kustamā īpašuma apdrošināšana. Ar īpašuma apdrošināšanu tiek saprasta fiziskām un juridiskām personām piederoša nekustamā īpašuma vai mantas apdrošināšana.
Dažādu apdrošināšanas sabiedrību apdrošināšanas polisēs mēdz atšķirties apdrošināto risku daudzums un apdrošināšanas noteikumos- to skaidrojums.
Īpašuma apdrošināšanas izmaksas (polises cena) - tiek noteikta atkarībā no apdrošināmā īpašuma veida, raksturojuma (īpašuma stāvoklis, ēku konstrukcijās izmantotie materiāli un tml.), atrašanās vietas un citiem faktoriem, kuri ir svarīgi riska pakāpes noteikšanai.
Apdrošinājuma summa tiek noteikta, savstarpēji vienojoties ar apdrošināšanas kompāniju, bet tā nedrīkst pārsniegt apdrošinātā objekta vērtību. Līgumslēdzēja puses apdrošināšanas līgumā var vienoties par apdrošināšanas objekta novērtēšanas metodi, kā arī par apdrošināšanas objekta atjaunošanas vērtību.


Nekustāmā īpašuma polise, īpašuma apdrošināšana, dzīvokļu un māju apdrošināšana, nekustāmā īpašuma apdrošināšana.
Pasūtīt īpašuma apdrošināšanu, nekustamo īpašumu apdrošināšana, KASKO un OCTA, Īpašuma apdrošināšanas polises cena, Īpašuma apdrošināšana riski, Īpašuma apdrošināšanas izmaksas.

OCTA Akcijas! UZPILDI OCTA.